Polityka Prywatności

§ 1. OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

 • ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w związku z korzystaniem przez Państwa ze stron internetowych: www.sklep.studiopaula.pl,   jest: FELIX Paulina Matuszewska, ul. Zielona 6, 43-300, Bielsko Biała, NIP: 5471541844, REGON 240250047
 2. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pomocą poczty tradycyjnej na adres: FELIX Paulina Matuszewska, ul. Zielona 6, 43-300, Bielsko Biała,

lub drogą e-mailową pod adresem: recepcja@studiopaula.pl

 

1.2   CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

 

 1. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail, za zgodą osoby fizycznej, do czasu cofnięcia zgody;
  • zapisu do Newslettera za zgodą osoby fizycznej, do czasu cofnięcia zgody;
  • rejestracji w Sklepie internetowym (utworzenie indywidualnego konta oraz zakup Towarów), za zgodą osoby fizycznej, do czasu cofnięcia zgody bądź w przypadku zakupu Towarów, do 6 lat po zakończeniu procesu sprzedaży, ze względu na przepisy prawa podatkowego oraz

ewentualnych roszczeń;

 • zakupu Towarów (zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji, odstąpienie od umowy), do 6 lat po zakończeniu procesu sprzedaży, ze względu na przepisy prawa podatkowego oraz

ewentualnych roszczeń;

 • udzieleniu odpowiedzi na zapytanie Klienta poprzez formularz
 1. Podanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych na wskazany adres e-mail oraz zapisu do Newslettera jest dobrowolne. Podanie danych osobowych w celu rejestracji w Sklepie jest dobrowolne. Przetwarzanie danych osobowych w celu zakupu Towarów jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do prawidłowej realizacji Umów Sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania przez Administratora danych osobowych jest:
  • 6 1 lit. a RODO, tj. uzyskana zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • 6 1 lit. b RODO, tj. wykonanie umowy lub podjęcie działań na żądania przed zawarciem umowy;
  • 6 1 lit. c RODO, tj. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze;
  • 6 1 lit. f RODO, tj. interes prawny Administratora.

 

1.3   PODMIOTY, DO KTÓRYCH PRZEKAZYWANE SĄ PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

 1. Państwa dane przekazujemy następującym podmiotom przetwarzającym dane w imieniu

Administratora: podmiotom zapewniającym obsługę systemów teleinformatycznych, podwykonawcom wspierającym w wykonaniu otrzymanego zamówienia, podmiotom utrzymującym sieć

telekomunikacyjną, podmiotom świadczącym usługi doradcze, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową, firmom kurierskim, firmy serwisowe, firma świadcząca usługi hostingowe

 1. W związku z realizacją płatności dokonywanych w sklepach Administratora dostępnych na stronach internetowych: www.sklep.studiopaula.pl,  Państwa dane osobowe, niezbędne do transakcji

internetowej, będą udostępniane operatorowi transakcji internetowych, tj. mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa. NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524. Od dnia udostępnienia,

administratorem tych danych osobowych będzie mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa. NIP: 526-021-50-88; REGON: 001254524. Dane będą przetwarzane w celu dokonania płatności za Towary zakupione za pośrednictwem sklepów Administratora. Osoby fizyczne mają prawo dostępu do treści jej danych i ich poprawiania, a podanie danych jest dobrowolne. Bank ma prawo przekazywać pozyskane dane innym podmiotom w wykonaniu czynności faktycznej lub prawnej lub na podstawie udzielonej zgody albo też podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 1. Nie przekazujemy danych osobowych poza Europejski Obszar
 2.  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

1.4   PAŃSTWA UPRAWNIENIA

 

 1. W każdej chwili mogą Państwo skorzystać z żądania od Administratora do dostępu do przetwarzanych danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 2. Mają Państwo również możliwość żądania od Administratora przeniesienia danych osobowych do innego administratora danych.
 3. Niezależnie od uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Państwu w dowolnym momencie prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Po otrzymaniu od Państwa sprzeciwu nastąpi zaprzestanie przetwarzania Państwa danych osobowych.
 4. Z wszystkich powyżej wymienionych uprawnień mogą Państwo skorzystać poprzez:

 

 

 • kontakt pisemny: FELIX Paulina Matuszewska, Zielona 6, 43-300, Bielsko Biała

 

 

 

1.5   PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI

Mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

 

§ 2. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Informujemy, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się w sposób bezpieczny, zgodny z regulaminem świadczenia usług, umową oraz z przepisami prawa, w tym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).
 1. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie możliwe środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

§ 3. KORZYSTANIE Z WITRYNY I POLITYKA COOKIES

 

 1. Zbieramy i wykorzystujemy informacje i dane o Tobie, jako użytkowniku strony internetowej, www.sklep.studiopaula.pl („Strona internetowa”), wyłącznie w celu informowania Cię o zakresie prowadzonej przez nas działalności, a także umożliwienia Ci zamawiania świadczonych przez nas usług i produktów przez formularz internetowy, e-mail oraz telefon. Poniżej znajdziesz informacje o rodzajach, sposobach zbierania i wykorzystywania otrzymywanych przez nas informacji o Tobie.
 1. Właścicielem Strony internetowej, a jednocześnie administratorem danych, jest FELIX Paulina Matuszewska, ul. Zielona 6, 43-300, Bielsko Biała, NIP: 5471541844, REGON 240250047
 2. Jako że prywatność i bezpieczeństwo Twoich danych stanowi jeden z naszych priorytetów, zachowujemy najwyższą staranność o przetwarzanie wszystkich powierzonych nam przez Ciebie informacji i danych, w tym osobowych, zgodnie z ich przeznaczeniem, a także o ich ochronę zgodnie z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski.
 1. Korzystanie przez Ciebie ze Strony internetowej nie oznacza jednoczesnego udostępniania na naszą rzecz Twoich danych Pozostaniesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej.

 

Podczas Twojej wizyty na Stronie internetowej automatycznie zbierane są informacje tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki i systemu operacyjnego. Informacje te wykorzystywane są przez nas jedynie w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami albo do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 1. Dodatkowo Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies, które umożliwiają zapamiętanie wybranych informacji o Tobie oraz o Twoich preferencjach. Pliki cookies to niewielkie informacje zapisywane

przez serwer na Twoim komputerze, którą serwer może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera. Nie są jednak przetwarzane ani przechowywane za ich pomocą Twoje dane osobowe, a

jedynie informacje pozwalające na dopasowanie Strony internetowej do Twoich potrzeb, dostosowanie informacji zawartych na Stronie internetowej do Twoich zainteresowań i tworzenie statystyk.

Informacje te nie pozwalają na identyfikację Ciebie jako indywidualnego użytkownika Strony internetowej. Jeżeli nie chcesz, aby pliki cookies były wykorzystywane w powyższym celu w chwili, gdy korzystasz ze Strony internetowej, wyjaśniamy, że posiadasz możliwość skonfigurowania ustawień używanej przeglądarki internetowej tak, aby przechowywanie wymienionych informacji o Tobie w pamięci komputera nie było możliwe. W każdej chwili możesz je także usunąć ręcznie. Szczegółową instrukcję postępowania w tym zakresie znajdziesz na stronie internetowej producenta przeglądarki internetowej, z której korzystasz. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcji w ramach naszej Strony internetowej.

 1. Pragniemy wyjaśnić, że zapisując się za pośrednictwem Strony internetowej do naszego newslettera albo nawiązując z nami kontakt poprzez zamieszczony na Stronie internetowej formularz, adres e-mail lub numer telefonu w celu złożenia zamówienia na nasze produkty lub usługi, zostaniesz poproszony m.in. o podanie swojego imienia i nazwiska, adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu.

Informacje te będą stanowiły Twoje dane osobowe.

 1. Dane osobowe, które nam przekażesz i na których przetwarzanie wyrazisz zgodę, będą przetwarzane przez nas wyłącznie w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody lub w celu dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa. Dane zbierane w trakcie korespondencji pomiędzy Tobą a nami będą wykorzystane przez nas wyłącznie w celu zapewnienia właściwego poziomu świadczonych przez nas na Twoją rzecz usług. Co więcej, posiadasz prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia informacji o sobie i Twoich danych osobowych. W każdej chwili za pośrednictwem formularza zamieszczonego na Stronie internetowej, mailowo lub telefonicznie możesz skontaktować się z nami i dowiedzieć się o tym jakie informacje o Tobie lub dane osobowe zostały nam przez Ciebie przekazane. Jednocześnie możesz sprostować te informacje i dane, jeżeli uległy zmianie lub są nieprawidłowe, albo zażądać usunięcia przekazanych nam informacji i danych osobowych, cofając jednocześnie zgodę na ich przetwarzanie.
 1. Dane osobowe są przez nas przekazywane podmiotom trzecim, w celu realizacji na Twoją rzecz usług i zamówień, obsługi Strony internetowej oraz ze względów marketingowych. W ramach realizowania zamówień oraz korzystania przez Ciebie z naszych usług, powierzamy częściowo zlecenia podwykonawcom, którzy otrzymują tylko te dane, które są wymagane do realizacji zlecenia i wykorzystują je tylko w celu wykonania zlecenia. Dane osobowe, niezbędne do transakcji internetowej, będą udostępniane operatorowi transakcji internetowych, tj. mBank S.A. ul. Senatorska 18, 00-950 Warszawa.
 1. Podejmujemy wszelkie uzasadnione środki ostrożności, aby chronić Twoje dane osobowe i wymagamy tego samego od wszystkich stron trzecich, które przetwarzają takie dane w naszym imieniu. Dostęp do danych osobowych jest ograniczony, aby uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym, zmianę lub nienależyte wykorzystanie danych, oraz jest udzielany naszym pracownikom wyłącznie na zasadzie udostępniania niezbędnych informacji.
 2. Będziemy się z Tobą kontaktować wyłącznie w taki sposób, jaki będzie niezbędny dla realizacji złożonego przez Ciebie zamówienia na produkt albo usługę, za pomocą poczty elektronicznej albo telefonicznie. Jeżeli zapiszesz się na newsletter, będziesz otrzymywać od nas zamówione informacje drogą mailową. Jeżeli nie złożysz żadnego zamówienia na produkt lub usługę albo nie zamówisz newslettera, wówczas nie będziesz otrzymywał od nas żadnych prób bezpośredniego kontaktu.
 1. Informujemy jednocześnie, że nie ponosimy odpowiedzialności za politykę ochrony prywatności innych stron internetowych, zarówno tych dostępnych dla Ciebie dzięki linkom umieszczonym na Stronie internetowej, jak i tych, które umieszczają linki do naszej Strony internetowej.

 

 1. Postanowienia niniejszej Polityki prywatności mogą ulec zmianom. Zostaniesz o nich poinformowany z wyprzedzeniem na naszej Stronie internetowej. Udostępnianie przez Ciebie na naszą rzecz danych osobowych oznacza jednoczesną akceptację niniejszej Polityki prywatności. Jeśli posiadasz dodatkowe pytania lub wątpliwości, skontaktuj się z nami listownie na adres FELIX Paulina Matuszewska, ul. Zielona 6, 43-300, mailowo na adres: recepcja@studiopaula.pl lub telefonicznie pod numerem +48 604355641
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.